Loading

Doç.Dr.

Duygu GÜR ERDOĞAN

Eğitim Fakültesi

Eğitim Bilimleri Bölümü

İletişim

dgur@sakarya.edu.tr

+90 (264) 614 10 33

1.1 C-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q3 OLARAK TARANAN DERGİDE) :
1 Horzum, MB; Gungoren, OC; Erdogan, DG; - The influence of chronotype, personality, sex, and sleep duration on Facebook addiction of university students in Turkey - BIOLOGICAL RHYTHM RESEARCH - Vol.53 - pp.1105 - ISSN : 0929-1016 - DOI : 10.1080/09291016.2021.1907508 - JUL 3 2022 - English - Article - 2022 - WOS:000634687200001
1.1 D-SCI, SCI-E, SSCI VEYA AHCI KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE (Q4 OLARAK TARANAN DERGİDE) :
1 Erdogan, DG; Gungoren, OC; Hamutoglu, NB; Uyanik, GK; Tolaman, TD; - The Relationship between Lifelong Learning Trends, Digital Literacy Levels and Usage of Web 2.0 Tools with Social Entrepreneurship Characteristics - CROATIAN JOURNAL OF EDUCATION-HRVATSKI CASOPIS ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE - Vol.21 - pp.45 - ISSN : 1848-5189 - DOI : 10.15516/cje.v21i1.2989 - English - Article - 2019 - WOS:000470087300003
2 Gur-Erdogan, D; Eksioglu, S; Zafer-Gunes, D; Sezen-Gultekin, G - The Relationship between Social Entrepreneurship Characteristics and the Personal innovativeness of Prospective Teachers - ANTHROPOLOGIST - Vol.18 - pp.727 - ISSN : 0972-0073 - English - Article - 2014 - WOS:000348487900008
1.2-ESCI VE/VEYA SCOPUS KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Duygu GÜR ERDOĞAN, Çiğdem AYANOĞLU - Teachers’ Views Regarding the Implementation of Education Programs in Distance Education through the EBA Platform During the Covid-19 Pandemic - ENAD | Journal of Qualitative Research in Education Journal of Qualitative Research in Education - pp.100 - DOI : 10.14689/enad.28.5 - 2021
2 Kaya Uyanik, G; Tolaman, TD; Erdogan, DG; - Examination of Common Exams Held by Measurement and Assessment Centers: Many Facet Rasch Analysis - INTERNATIONAL JOURNAL OF ASSESSMENT TOOLS IN EDUCATION - Vol.8 - pp.649 - ISSN : 2148-7456 - DOI : 10.21449/ijate.730977 - 2021 - English - Article - 2021 - WOS:000690884200012
3 Gur Erdogan, D; Ayanoglu, C; - Teachers' Views Regarding the Implementation of Education Programs in Distance Education through the EBA Platform During the Covid-19 Pandemic - JOURNAL OF QUALITATIVE RESEARCH IN EDUCATION-EGITIMDE NITEL ARASTIRMALAR DERGISI - pp.100 - ISSN : 2148-2624 - DOI : 10.14689/enad.28.5 - 2021 - English - Article - 2021 - WOS:000718809400005
4 Uyanik, GK; Tolaman, TD; Erdogan, DG; - Examination of Common Exams Held by Measurement and Assessment Centers: Many Facet Rasch Analysis - INTERNATIONAL JOURNAL OF ASSESSMENT TOOLS IN EDUCATION - Vol.8 - pp.649 - ISSN : 2148-7456 - DOI : 10.21449/ijate.730977 - English - Article - 2021 - WOS:000690884200012
5 Çiğdem Ayanoğlu , Duygu Gür Erdoğan - Okul Yöneticilerinin Özel Gereksinimli Öğrencilere Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) Hazırlanması/Uygulanması Hakkındaki Görüşleri - Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi - Vol.20 - pp.677 - DOI : https://doi.org/10.21565/ozelegitimdergisi.531039 - 2019
6 Gur Erdogan, D; Yurtkulu, T; - Perceptions Of Gifted And Non-Gifted Students Related To Their Levels Of Self-Actualization - EURASIAN JOURNAL OF EDUCATIONAL RESEARCH - pp.203 - ISSN : 1302-597X - DOI : 10.14689/ejer.2017.68.11 - English - Article - 2017 - WOS:000416646200012
7 Gözde SEZEN GÜLTEKİN; Duygu GÜR ERDOĞAN - The Relationship and Effect between Lifelong Learning Tendencies and Social Entrepreneurship Characteristics of Prospective Teachers - Anthropologist - Vol.24 - pp.113-118 - ISSN : 0972-0073 - 2016
1.3-ÜAK VE SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SENATOSU TARAFINDAN BELİRLENEN ULUSLARARASI ALAN ENDEKSLERİNDE TARANAN DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ VEYA ULAKBİM, TR-DİZİN TARAFINDAN TARANAN ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ MAKALE :
1 Ayanoğlu, Ç., Erdoğan, D. - Teachers’ Views Regarding theImplementation of Education Programs inDistance Education through the EBA PlatformDuring the Covid-19 Pandemic - Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - pp.100 - DOI : 10.14689/enad.28.5 - eng - paper - 2021 - TRDizin
2 Erdoğan, D., Demi̇rtaş, Z., Özalan, S. - Teknik Öğretmenlerin Gözünden Mesleki Eğitimde Karşılaşılan Sorunların İncelenmesi - Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - pp.44 - DOI : 10.7822/omuefd.722859 - tur - paper - 2020 - TRDizin
3 Erdoğan, D. - Research Trends in Studies on Lifelong Learning: A Bibliometric Analysis with Visual Mapping Technique (2016-2020) - Sakarya University Journal of Education - pp.643 - DOI : 10.19126/suje.819383 - eng - paper - 2020 - TRDizin
4 Erdoğan, D., Gülteki̇n, G. - Gereklilik, Gelişme, Süreklilik ve Teşvik Aracı Olarak Yaşamboyu Öğrenme: Metaforik Algılar - Trakya Eğitim Dergisi - pp.477 - ISSN : 2630-6301 - tur - paper - 2019 - TRDizin
5 Ayanoğlu, Ç., Erdoğan, D. - Okul Yöneticilerinin Özel Gereksinimli Öğrencilere Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) Hazırlanması/Uygulanması Hakkındaki Görüşleri - Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi - pp.677 - DOI : : 10.21565/ozelegitimdergisi.531039 - tur - paper - 2019 - TRDizin
6 Gulden Kaya-Uyanik Duygu Gur-Erdogan Ozlem Canan-Gungoren - Examination of the Relationship between Prospective Teachers’ Occupational Anxiety and Technological Pedagogical Content Knowledge by Canonical Correlation - International Journal of Educational Methodology - Vol.5/3 - pp.407-420 - ISSN : 2469-9632 - DOI : 10.12973/ijem.5.3.407 - 2019
7 Özlem CANAN GÜNGÖREN, Duygu GÜR ERDOĞAN , Gülden KAYA UYANIK - Examination of Preservice Teachers’ Lifelong Learning Trends by Online Information Searching Strategies - Malaysian Online Journal of Educational Technology - Vol.7/4 - pp.60-80 - DOI : 10.17220/mojet.2019.04.005 - 2019
8 Sezen-Gültekin, G., & Gür Erdoğan, D. - Gereklilik, Gelişme, süreklilik ve teşvik aracı olarak yaşamboyu öğrenme: metaforik algılar - Trakya Eğitim Dergisi - Vol.9 (3) - pp.476 - ISSN : 2630-6301 - DOI : 10.24315/ tred.460003 - 2019
9 Özlem Canan Güngören, Duygu Gür Erdoğan, Gülden Kaya Uyanık, Eda Demirhan - An Examination of Postgraduate Theses Written About the Gifted - International Online Journal of Educational Sciences - Vol.8(4) - pp.20-30 - ISSN : 1309-2707 - DOI : DOI: http://dx.doi.org/10.15345/iojes.2016.04.003 - 2016
10 KERİM KARABACAK; MUSTAFA ÖZTUNÇ; SUBHAN EKŞİOĞLU; DUYGU GÜR ERDOĞAN; - Determination of The Level Of Being Cyber Bully/Victim of Eighth Grade Students Of Elementary Schools  - Procedia Social And Behavioral Sciences - Vol.176(2015) - pp.846-853 - ISSN : 1877-0428 - DOI : 10.1016/j.sbspro.2015.01.549 - 2015
11 Ömer F Tutkun, Duygu Gür Erdoğan and Zeynep DemirtaşÖMER FARUK TUTKUN; DUYGU GÜR ERDOĞAN; ZEYNEP DEMİRTAŞ; - The Opinions of Students toward Curriculum of Distance Education Non-Thesis Master - International Online Journal of Educational Sciences (IOJES) - Vol.6 (2) - pp.307-318 - ISSN : 1309-2707 - DOI : http://dx.doi.org/10.15345/iojes.2014.02.005 - 2014
1.4-DİĞER ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANMIŞ BİLİMSEL/SANATSAL MAKALE :
1 Gür-Erdoğan, D, Canan-Güngören, Ö., & Kaya-Uyanık , G. - Aktif Öğrenmeye İlişkin Lisansüstü Tezlerin Yapısal İncelenmesi. - Sakarya University Journal of Education. - Vol.8(1) - pp.111-125 - 2018
2 Ünal, D., Demirtaş, Z. & Gür-Erdoğan, D - Üstün/Özel Yetenekli Öğrencilerde Okuma Alışkanlığı. - Millî Eğitim - Vol.220 - pp.109-127 - 2018
3 Canan Güngören, Ö , Gür Erdoğan, D , Ayas, T . - Sanal Zorbalık ile İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Yapısal İncelenmesi. - Online Journal Of Technology Addiction & Cyberbullying - Vol.5(2) - pp.1-20 - 2018
4 Kaya-Uyanık , G., Gür-Erdoğan, D. & Uyar, Ş. - Öğretmen Adaylarının Ölçme Değerlendirme Özyeterlik Algıları İle Öğretim Yöntem- Tekniklerine Yönelik Tutumları. - Journal of Research in Education and Teaching. - Vol.7 (3). - pp.92-101 - 2018
5 Karahan, F , Erdoğan, D , Güngören, Ö , Uyanık, G , Güler, N , Koç, B , Bayrakçı, M , Çalışkan, H , Uzunkol, E , Horzum, M . - Öğretmenlerin Cinsiyet, Kıdem, İnternet Kullanım Becerisi Ve Web Tabanlı Mesleki Gelişime Yönelik Motivasyonlarının Hizmetiçi Eğitimdeki Başarılarına Etkisi. - Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Vol.(36), - pp.65-81. - 2018
6 Sevil, H.H.S. & Gür-Erdoğan, D. - Investigation of Middle School Students’ Motivation towards ScienceLearning in Terms of Some Variables. - Journal of Multidisciplinary Studies in Education, - Vol.1(1), - pp.36-46 - 2018
7 Gür-Erdoğan, D., Şentürk Ş, & Bayat S - Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin BİT Kullanma Becerileri, E Öğrenmeye Hazırbulunuşluk düzeyleri İle Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Arasındaki İlişki. - Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi - Vol.7(13) - pp.147-160 - 2017
8 Nazire Burcin Hamutoglu, Ozlem Canan Güngören, Gülden Kaya Uyanık, Duygu Gür Erdogan - Dijital Okuryazarlık Ölçeği: Türkçe ’ye Uyarlama Çalışması - Ege Eğitim Dergisi - Vol.18(1) - pp.408-429 - DOI : 10.12984/egeefd.295306 - 2017
9 Ömer F. TUTKUN, Duygu GÜR ERDOĞAN, Hilal İLHAN - OKUMA VE HİKÂYE ANLATIMINA DAYALI DİLDE YETERLİLİK KAZANIMI (TPRS) METODU - Researcher: Social Science Studies - Vol.4 /7 - pp.19-27 - DOI : :http://dx.doi.org/10.18301/rss.70 - 2016
10 Duygu Gür Erdoğan, Yunus Emre Demir - İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumlarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi - Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Vol.32 - pp.85-96 - ISSN : 1303-0310 - 2016
11 Arş. Gör. Gözde Sezen Gültekin , Yrd. Doç. Dr. Duygu Gür Erdoğan - SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİNDE LİDERLİK, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI - International Journal of Social Science (JASSS) - Vol.53 - pp.433-446 - 2016
12 Gozde Sezen-Gultekin and Duygu Gur-Erdogan - The Relationship and Effect between Lifelong Learning Tendencies and Social Entrepreneurship Characteristics of Prospective Teachers - Anthropologist - Vol.24 - pp.113-118 - 2016
13 Eda DEMİRHAN, Gülden KAYA UYANIK, Özlem CANAN GÜNGÖREN & Duygu GÜR ERDOĞAN - An Examination of Pre-service Classroom Teaching Programs in terms of Gifted Education in Turkey - Journal for the Education of Gifted Young - Vol.4(2) - ISSN : 2149- 360X - 2016
14 Dilek Ünal, Yrd. Doç. Dr. Duygu Gür Erdoğan, Yrd. Doç. Dr. Eda Demirhan - BİLSEM’NDE ÖĞRENİM GÖREN ÇOCUKLARIN ANNE VE BABALARININ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK KAVRAMINA DAİR METAFORİK ALGILARI - Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi - Vol.5 - pp.266-274 - ISSN : 2146-9199 - 2016
15 Duygu Gür Erdoğan, Zeki Arsal - The Development of Lifelong Learning Trends Scale (LLLTS) - Sakarya University Journal of Education, - Vol.6/1 - pp.114-122 - 2016
16 Gözde SEZEN GÜLTEKİN; Duygu GÜR ERDOĞAN - Sınıf öğretmeni adaylarının sınıf yönetiminde liderlik, öğretmen ve öğrenci kavramlarına ilişkin metaforik algıları - The Journal of Academic Social Science Studies - JASSS - Vol.53 - pp.433-446 - 2016
17 Gür-Erdoğan, D. & Arsal, Z. DUYGU GÜR ERDOĞAN; - Öğretmen Adaylarının Akademik Branş Memnuniyetleri İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelme Ve Kariyer Geliştirme Arzuları Arasındaki İlişki - Uluslar arası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi - Vol.3 - pp.147-171 - ISSN : 2148-2314 - 2015
18 Gür-Erdoğan, D. & Arsal, Z.DUYGU GÜR ERDOĞAN; - The adaptation of Academic Major Satisfaction Scale to Turkish: The validity and reliability study - International Journal of Human Sciences - Vol.12(1) - pp.966-974 - DOI : 10.14687/ijhs.v12i1.3219 - 2015
19 Tutkun, Ö.F., Demirtaş, Z., Gür-Erdoğan, D., Arslan, SÖMER FARUK TUTKUN; ZEYNEP DEMİRTAŞ; DUYGU GÜR ERDOĞAN; SERHAT ARSLAN; - Bloom Orijinal Bilişsel Alan Sınıflaması ile Yenilenmiş Sınıflamanın Karşılaştırılması - Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi (Asos Journal) - Vol.3 (10) - pp.350-359 - 2015
20 Tutkun, Ö.F., Demirtaş, Z., Arslan, S., Gür-Erdoğan, DÖMER FARUK TUTKUN; ZEYNEP DEMİRTAŞ; SERHAT ARSLAN; DUYGU GÜR ERDOĞAN; - Revize Bloom Taksonomisinin Genel Yapısı: Gerekçeler Ve Değişiklikler. - The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS) - Vol.(32) - pp.57-62 - DOI : http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2684 - 2015
21 Ekşioğlu, Subhan; Gür-Erdoğan, Gür; Karabacak, KerimSUBHAN EKŞİOĞLU; DUYGU GÜR ERDOĞAN; KERİM KARABACAK; - Research Trends in Curriculum And Instruction Field in Spain - The International Journal of Educational Researchers - Vol.5 (3) - pp.14-26 - ISSN : 1308-9501 - 2014
22 DUYGU GÜR ERDOĞAN; - Levels of Visual Mathematics Literacy Self-Efficacy  Perception of the Secondary School Students  - Middle Eastern & African Journal of Educational Research (MAJER) - Vol.8 - pp.19-27 - ISSN : 2146 – 684X - 2014
23 DUYGU GÜR ERDOĞAN; - SINIF ÖĞRETMENLİĞİNDEN BRANŞ ÖĞRETMENLİĞİNE GEÇİŞ  SÜRECİNİN GETİRDİĞİ SORUNLAR: SAKARYA ÖRNEĞİ - AKADEMİK BAKIŞ DERGİSİ - Vol.42 - 2014
24 DUYGU GÜR ERDOĞAN; - Fen ve teknoloji dersi öğretim programları ile yenilenen fen bilimleri dersi öğretim programlarının karşılaştırılması - International Journal of Human Sciences - Vol.11 - pp.1077-1094 - DOI : 10.14687/ijhs.v11i1.2664 - 2014
25 Duygu GÜR ERDOĞAN, Demet ZAFER GÜNEŞ - THE RELATIONSHIP BETWEEN INDIVIDUAL INNOVATINESS AND CHANGE READINESS CONDITIONS OF STUDENTS ATTENDING FACULTY OF EDUCATION - Procedia - Social and Behavioral Sciences - Vol.106 - pp.3033 - 2013
26 Erdoğan Gür.,D, Güneş Zafer,D. - Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları - Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Vol.25 - pp.51 - ISSN : 1301-3416 - 2012
27 Tutkun,O.F, Erdoğan Gür, D. - Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerine Göre Öğrenme-Öğretme Süreçlerinde Öğretim Elemanlarını Yeterlikleri - Akademik Bakış Dergisi Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler e-Dergisi - Vol.30 - pp.1 - ISSN : 1694-528X - Mayıs – Haziran - 2012
28 Eskicumalı,A., Gur, D.& Arslan,S. - Velilerinin Yeni İlköğretim Programına İlişkin Görüşleri - Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Vol.19 - pp.30 - ISSN : 1 303-0310 - Mayıs - 2010
29 GÜR ERDOĞAN,D - 7.Sınıf Yeni Fen Ve Teknoloji Programının Madde Ve Özellikleri Konusunda Öğrenci Başarısı, Öğrenci Yüklemeleri ve Elektrik Konusunda Hatırda Tutma Üzerine Etkisi - Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Vol.173 - pp.18 - ISSN : 1303-0310 - MAYIS - 2009 - SAU
30 GÜR ERDOĞAN,D, KANBUR TUNCEL,M - Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerine Göre İlköğretim Öğretmenlerinde Yapılandırmacı Öğrenme İle İlgili Gözlenen Yeterlilikler - Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Vol.16 - pp.91 - ISSN : 1 303-0310 - Aralık - 2008 - SAU
7.2-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 İsmail Aya, GÜR ERDOĞAN DUYGU - DETERMINING THE NEEDS OF FOREIGN STUDENTS LERNING TURKISH FOR LEARNING TURKISH - 2023
2 OMAR Maryama Ibrahim, GÜR ERDOĞAN DUYGU - THE NEED ANALYSIS OF TEACHING TURKISH LANGUAGE AS A FOREIGN LANGUAGE (SURVEY) - 2022
3 GENDENDORJ Purevdulam, GÜR ERDOĞAN DUYGU - YABANCILARA TÜRKÇE DİL ÖĞRETIMINDE İHTIYAÇLARIN BELİRLENMESİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEGİ - 2021
4 GÜR ERDOĞAN DUYGU, Taşdan Başak - STRUCTURAL REVIEW OF THESES ON WOMEN AND EDUCATION - 2021
5 GÜR ERDOĞAN DUYGU, Yılmaz Özgen - WOMEN IN THE TURKISH LANGUAGE INSTITUTION DICTIONARY - 2021
6 Ömür Mustafa,EKŞİOĞLU SUBHAN,GÜR ERDOĞAN DUYGU - Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Görüşleri - 2019
7 Karakoç Gurbet,GÜR ERDOĞAN DUYGU - Teachers’ views on the 2018s renewed version of secondary school mathematics curriculum. - 2019
8 Canan-Güngören, Ö, Gür-Erdoğan, D., ,& Kaya-Uyanık , G., - Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Motivasyonel Stratejilerinin Belirlenmesi. - 2018
9 Gür-Erdoğan, D., Zafer Güneş, D., & Kaya-Uyanık , G., - Öğretmen adaylarının kişilik yapılarına göre akademik branş memnuniyetleri ve öğretmenliğe hazır olma durumları - 2018
10 Gür-Erdoğan, D., Zafer Güneş, D., & Canan-Güngören, Ö. - Öğretmen adaylarının değişime hazır olma durumları ile yaşam boyu öğrenme eğilimleri. - 2018
11 Hamutoğlu, N.B., ., Canan-Güngören, Ö, Kaya-Uyanık , G., .&Gür-Erdoğan, D., - Examining Digital Literacy Levels And Social Network Usage Purposes Of Prospective Teachers In Terms Of Different Variables. - 2018
12 Gür-Erdoğan, D., Kaya-Uyanık , G., Canan-Güngören, Ö & Hamutoğlu, N.B., - Teacher Candidates’ Lifelong Learning Trends According Learning Approaches. 27. - 2018
13 Zafer Güneş, D., Gür-Erdoğan, D., Kaya-Uyanık , G., & Canan-Güngören, Ö. - Determınatıon Of The Pedagogıcal Formatıon Students’ Of Teachıng Professıon Perceptıons By Metaphors. - 2017
14 Nazire Burçin HAMUTOGLU, Özlem CANAN GUNGOREN, Duygu GUR ERDOGAN, Gülden KAYA UYANIK - Öğretmen adaylarının Web 2.0 araçlarını kullanma sıklıkları ile dijital okuryazarlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi - 2017
15 Gülden KAYA UYANIK, Duygu GUR ERDOGAN, Özlem CANAN GUNGOREN, Nazire Burçin HAMUTOGLU, - Öğretmen adaylarının eğitimde ölçme ve değerlendirmeye yönelik öz-yeterlik algılarının incelenmesi - 2017
16 Karabacak, K; Oztunc, M; Eksioglu, S; Erdogan, DG; Yar, S; Ekenler, D; Selim, K; - Determination of the level of being cyber bully/victim of eighth grade students of elementary schools - 2015
17 Arslan, Serhat, Gür Erdoğan, Duygu, Yılmaz, Besra, Kazem, Mohammad ve Demirtaş, Zeynep - Evaluation of Student’s Education Quality Scale Validity and Reliability Study. - 2015
18 Kerim Karabacak, Mustafa Öztunç, Songül Yar, Dilvin Ekenler, Kübra Selim, Subhan Ekşioğlu, Duygu Gür ErdoğanKERİM KARABACAK; MUSTAFA ÖZTUNÇ; SUBHAN EKŞİOĞLU; DUYGU GÜR ERDOĞAN; - İlköğretim Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Sanal Zorba/Mağdur Olma Düzeylerinin Belirlenmesi - 2014
19 Eskicumalı, A., Tutkun, Ö. F., Demirtaş, Z., Arslan, S, ve Gür Erdoğan, D. - Analyzıng Learnıng Outcome Of Undergraduate Courses In Sakarya Unıversıty. - 12-14 December 2013 - 2013
20 Gür-Erdoğan, D., Zafer-Gunes, DDUYGU GÜR ERDOĞAN; - The Relatıonshıp Between Indıvıdual Innovatıness And Change Readıness Condıtıons Of Students Attendıng Faculty Of Educatıon - 2013
21 GÜR ERDOĞAN ,D - Öğretim İlke Ve Yöntemleri Dersi Tutum Ölçeği’nin Geliştirilmesi - 25-27 Mayıs - 2011 - SAU
22 ZAFER, D. ve GÜR ERDOĞAN, D. - 1980 Sonrası Milli Eğitim Şuralarında Öğretmen Yetiştirme - 16–18 Mayıs - 2010 - SAU
23 GÜR ERDOĞAN,D ve ZAFER, D. - Sorgulanan Öğretmen Niteliklerinin Gerekçeleri - 16–18 Mayıs - 2010 - SAU
24 Eskicumalı,A., Gur, D.& Arslan,S. - Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı İçin Hazırlanan Vitamin İlköğretim Eğitim Yazılımının İncelenmesi - Nisan 26-28 - 2010
25 Tutkun, F.,Ö., Erdoğan Gür.,D., & Arslan, S - İnternet Sitelerinin Eğitim ve Teknik Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Okul Etkinlikleri İle İlgili Amaçlarını Karşılama Düzeyi - Nisan 26-28 - 2010
26 Tutkun, F.,Ö., Erdoğan Gür.,D., & Arslan, S - Çeşitli Değişkenlere Göre Üniversite Öğrencilerinin Kullandıkları İnternet Siteleri Ve Bu Siteleri Kullanma Düzeyleri - 29 Nisan – 2 Mayıs - 2010
27 Eskicumalı,A., Gur, D.& Arslan,S. - Bilgi Toplumunda Öğretmen Adaylarının Medyayı Takip Etme Düzeyleri - June 23-25 - 2010
28 Eskicumalı,A., Gur, D.& Arslan,S. - Bilgi Toplumunda Öğretmen Adaylarının Türkiye ve Dünya Gündemine İlişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi - October 27 – 29 - 2010
7.3-ULUSLARARASI KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Özdemir Ümit,GÜR ERDOĞAN DUYGU,Karaçay Sercan,Koral Sezai - Kadın Öğretmenlerin Kadınların İş, Ev, Toplum Hayatındaki Rollerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi - 2019
2 Ünal Dilek,DEMİRTAŞ ZEYNEP,GÜR ERDOĞAN DUYGU - Üstün/Özel Yetenekli Öğrencilerde Okuma Alışkanlığı. - 2018
3 ZAFER GÜNEŞ DEMET,GÜR ERDOĞAN DUYGU,KAYA UYANIK GÜLDEN - Özel ve Devlet Üniversitesi Öğrencilerinin Öğretmenliğe Hazır Olma ve Bireysel Yenilikçi Olma Durumları. - 2018
4 Gür-Erdoğan, D., - Öğretmen Adaylarının Mikro Öğretim Uygulamasına Yönelik Görüşleri ve Metaforik Algıları. - 2017
5 Sezen Gültekin, G., Gür-Erdoğan, D. - Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sınıf Yönetiminde Liderlik, Öğretmen Ve Öğrenci Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları - 2016
6 Sezen Gültekin, G., Gür-Erdoğan, D. - Lisansüstü Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Metaforik Algıları - 2016
7 Sezen Gültekin, G., Gür-Erdoğan, D. - Lifelong Learning as a Requirement, Development, Continuity and Encouragement Tool: Metaphoric Perceptions Related To Lifelong Learning - 2016
8 Nazire Burçin HAMUTOĞLU, Özlem CANAN GÜNGÖREN, Gülden KAYA UYANIK, Duygu GÜR ERDOĞAN - Dijital Okuryazarlık Ölçeği Uyarlama Çalışması - 2016
9 GÖZDE SEZEN GÜLTEKİN, DUYGU GÜR ERDOĞAN - SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİNDE LİDERLİK, ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI - 2016
10 Duygu GÜR ERDOĞAN, Şener ŞENTÜRK, Seher BAYAT - Pedegojik Formasyon Öğrencilerinin BİT kullanma Becerileri, E Öğrenmeye Hazırbulunuşluk Düzeyleri ile Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Arasındaki ilişki - 2016
11 Dilek Ünal, Duygu Gür Erdoğan, Eda Demirhan - BİLSEMLERDEKİ ÇOCUKLARIN ANNE VE BABALARININ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK KAVRAMINA DAİR METAFORİK ALGILARI - 2016
12 GÖZDE SEZEN-GÜLTEKİN & DUYGU GÜR-ERDOĞAN - LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI - 2016
13 Duygu Gür Erdoğan, Gülden Kaya Uyanık, Özlem Canan Güngören, Eda Demirhan - Sınıf öğretmeni adaylarının üstün yetenekli eğitimine ilişkin özyeterlik algıları - 2016
14 Eda Demirhan, Gülden Kaya Uyanık, Özlem Canan Güngören, Duygu Gür Erdoğan - Sınıf öğretmeni adaylarının üstün yetenekli eğitimine ilişkin tutumları - 2016
15 DUYGU GÜR ERDOĞAN TUĞBA YURTKULU - ÜSTÜN Yeteneklİ olan VE olmayan ÖĞRENCİLERİN KENDİLERİNİ GERÇEKLEŞTİRME DURUMLARI - 2016
16 Sezen-Gultekin, G.&Gür-Erdoğan, D. - Lifelong Learning as a Requirement, Development, Continuity and Encouragement Tool: Metaphoric Perceptions Related to Lifelong Learning - 2016
17 Şener ŞENTÜRK, Seher BAYAT, Duygu GUR ERDOĞAN - Readiness Levels of the Pedagogical Formation Students on ICT and E- Learning - 2016
18 Duygu GÜR ERDOĞAN, Zeki ARSAL - Factors Effecting Lifelong Learning Inclinations Of Prospective Teachers - 2015
19 Duygu Gür ERDOĞAN, Gözde Sezen GÜLTEKIN - THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFELONG LEARNING TENDENCIES AND SOCIAL ENTREPRENEURSHIP CHARACTERISTICS OF PROSPECTIVE TEACHERS - 2015
20 Duygu Gür Erdoğan, Gözde Sezen Gültekin - Kadının İş Hayatındaki ve Türk Toplumundaki Yeri: "Kadın"Kavramına İlişkin Metaforik Algılar - 2015
21 Gözde Sezen Gültekin, Duygu Gür Erdoğan - Th e Relationship Between Lifelong Learning Tendencies And Social Entrepreneurship Characteristics Of Prospective Teachers - 2015
22 Gözde Sezen Gültekin, Duygu Gür Erdoğan - Kadının İş Hayatındaki ve Türk Toplumundaki Yeri: 'Kadın' Kavramına İlişkin Metaforik Algılar - 2015
23 Gür-Erdoğan, D., Sezen-Gültekin, G. - The Relationship Between Lifelong Learning Tendencies And Social Entrepreneurship Characteristics Of Prospective Teachers - 2015
24 Gür-Erdoğan, D., Sezen-Gültekin, G. - Kadının İş Hayatındaki ve Türk Toplumundaki Yeri: 'Kadın' Kavramına İlişkin Metaforik Algılar - 2015
25 Gür-Erdoğan, D., Tutar, P., Horzum, M.B.DUYGU GÜR ERDOĞAN; DUYGU GÜR ERDOĞAN; - The Relationship Between Faculty of Education Students’s Lifelong Learning Tendency and Self-Directed with Technology.  - 2015
26 Tutkun, Ö.F., İlhan, H, Gür-Erdoğan, D. DUYGU GÜR ERDOĞAN; ÖMER FARUK TUTKUN; - Teaching Proficiency Through Reading and Storytelling. - 2015
27 KERİM KARABACAK; SUBHAN EKŞİOĞLU; DUYGU GÜR ERDOĞAN; MUSTAFA ÖZTUNÇ; - Öğretmen Adaylarının Dijital Teknolojilere Sahip olma, Kullanma ve Yararlanma Düzeyleri - 2014
28 Doç. Dr. Ömer Faruk Tutkun, Yrd. Doç. Dr. Zeynep Demirtaş Arş. Gör. Duygu Gür Erdoğan, Arş. Gör. Serhat ArslanDUYGU GÜR ERDOĞAN; - Bloom’un Bilişsel Alan Taksonomisi ve Revize Edilen Taksonominin Karşılaştırılmalı Olarak İncelenmesi - 2014
29 Ömer F. Tutkun, Zeynep Demirtaş, Duygu Gür Erdoğan, Serhat ArslanDUYGU GÜR ERDOĞAN; - Revize Bloom Taksonomisinin Genel Yapısı: Gerekçeler ve Değişiklikler - 2014
30 Gür-Erdoğan, D., Ekşioğlu, S., Zafer-Güneş, D., Sezen-Gültekin, G. - FACTORS EFFECTING PRE-SERVICE TEACHERS’ ENTREPRENEURIAL TENDENCY - 2014
31 Tutkun, Ö. F. , Gür Erdoğan D. ve Demirtaş, Z. - Eğitim programları ve öğretim uzaktan eğitim tezsiz yüksek lisans programının öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi - 27-28 May 2013 - 2013
32 Tutkun, Ö. F., Öztürk, B., ve Gür Erdoğan, D. - Secondary school students’ levels of visual mathematics literacy self-efficacy perception. - 26-29 August - 2013
33 ESKİCUMALI, A., DEMİRTAŞ, Z., ERDOĞAN GÜR, D. ve ARSLAN, S. - Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) Çıkan Program Geliştirme Sorularının Analizi - 5-7 Ekim - 2011
34 Gür-Erdoğan, D., Zafer-Gunes, DDUYGU GÜR ERDOĞAN; - Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları - 2009
35 Dilek Ünal, Duygu Gür Erdoğan, Eda Demirhan - BİLSEMLERDEKİ ÇOCUKLARIN ANNE VE BABALARININ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK KAVRAMINA DAİR METAFORİK ALGILARI -
7.6-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE TAM METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 Eskicumalı, A., Gür-Erdoğan, D., & Arslan, SDUYGU GÜR ERDOĞAN; - Öğrenci Velilerinin Yeni İlköğretim Programlarına İlişkin Görüş Ve Düşüncelerinin Belirlenmesi - 2010
7.7-ULUSAL KONGRE VE SEMPOZYUMLARDA SÖZLÜ OLARAK SUNULAN VE ÖZET METİN OLARAK YAYIMLANAN TEBLİĞ :
1 DUYGU GÜR ERDOĞAN; AHMET ESKİCUMALI; - Sınıf öğretmenliğinden branş öğretmenliğine geçiş sürecinin getirdiği sorunlar: Sakarya örneği.  - 2013
2 DUYGU GÜR ERDOĞAN; - Yeni ilkokul 3. ve 4. Sınıf Fen bilimleri dersi öğretim programlarının değerlendirilmesi.  - 2013
3 Tutkun, Ö. F., Karabacak, K., Gür Erdoğan, D., Demirtaş, Z. ve Arslan, S. - İlköğretim Öğrencilerinin OKul Dışı Zamanlarında Her Hangi Bir Etkinliğe Katılamamasının Nedenleri ve Bunu Etkileyen Faktörler - 27-29 Eylül - 2012 - SAU
4 Eskicumalı, A., Gür-Erdoğan, D. & Arslan, S. DUYGU GÜR ERDOĞAN; - İlköğretim okullarında adrese dayalı kayıt sistemi ve eğitimde fırsat eşitsizliği - 2011
5 GÜR ERDOĞAN, D - Sakarya Fen Lisesi Öğrencilerinin Sosyo Kültürel Ve Ekonomik Durumları - 13-15 EYLÜL - 2006 - SAU
3.2-ULUSLARARASI YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAP (BİLİMSEL VEYA DERS KİTABI) :
1 CANAN GÜNGÖREN ÖZLEM, GÜR ERDOĞAN DUYGU, HORZUM MEHMET BARIŞ - Dijital Çağda Sınıf Yönetimi - PEGEM - pp.103 - 2022
2 Duygu Gür Erdoğan - Çağdaş Bakış Açısıyla Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme - Nobel Yayıncılık - Vol.1 - pp.329-359 - 2021
3 Demirtaş Z., & Gür-Erdoğan, D. - Eğitime Giriş - PEGEM - 2018
4 DEMET ZAFER GÜNEŞ, DUYGU GÜR ERDOĞAN - New Educational Trends In TURKEY - Trafford - pp.15-34 - 2017
5 Zeynep Demirtaş Duygu Gür Erdoğan - ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - PEGEM-A - Vol.1. Baskı - pp.399-428 - 2016
3.4-ULUSLARARASI YAYINEVLERİ TARAFINDAN YAYIMLANMIŞ ÖZGÜN KİTAPTA BÖLÜM YAZARLIĞI :
1 Horzum, M.B & Gür-Erdoğan, D - SAKARYA’NIN FİZİKİ, BEŞERİ VE İKTİSADİ COĞRAFYA ÖZELLİKLERİ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI - 2018
3.8-KİTAP BÖLÜM ÇEVİRİSİ :
1 GÜR ERDOĞAN DUYGU - Eğitimde Program Geliştirme: Neyi Neden Öğretiyoruz - Nobel Yayıncılık - pp.41 - 2018
2.13 B-BAŞARIYLA TAMAMLANAN YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TARAFINDAN DESTEKLENMİŞ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİNDE (YALNIZCA AR-GE NİTELİĞİNDEKİ PROJELER) ARAŞTIRMACI OLMAK :
1 Karahan, F , Erdoğan, D , Güngören, Ö , Uyanık, G , Güler, N , Koç, B , Bayrakçı, M , Çalışkan, H , Uzunkol, E , Horzum, M . - 20170618004 - 2018
2 Doç. Dr. Ömer Faruk TUTKUN, Yrd. Doç. Dr. Zeynep DEMİRTAŞ, Dr. Kerim KARABACAK, Duygu Gür ERDOĞAN, Serhat ASLAN, - Sakarya ili ve ilçelerinde İlköğretim Öğrencilerinin Okul Dışı Zamanlarını Geçirme Şekilleri ve Bunu Etkileyen Faktörler - Vol.24000 - 2102-06-00-001 - 2012
9.10-SSCI, SCI-EXP, AHCI, SCOPUS KAPSAMINDAKİ DERGİLERDE HAKEMLİK :
1 Sakarya University Journal of Education - 2016
2 DUYGU GÜR ERDOĞAN; - Sakarya University Journal of Education, ISSN: 2146-7455, Volume: 5, Number:1, April. - Vol.2 - 2015
9.13-DİĞER ULUSAL VEYA ULUSLARARASI DERGİLERDE EDİTÖRLÜK VE HAKEMLİK :
1 Journal of Family Counseling and Education - 2019
12.2-YÖNETİMİNDE TAMAMLANAN HER YÜKSEK LİSANS TEZİ İÇİN :
1 ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERİN OKUMA ALIŞKANLIĞINA YÖNELİK TUTUMLARI İLE YAZMA EĞİLİMLERİ - DİLEK ÜNAL - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri - Eğitim Bilimleri Eğitim Programları ve Öğretimi - 2019
2 2018 YILINDA YENİLENEN ORTAOKUL MATEMATİK DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINA YÖNELİK ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ (SAKARYA İLİ ÖRNEĞİ) - Gurbet KARAKOÇ - Sakarya Üniversitesi - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - Eğitim Bilimleri - 2019
3 ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN ÇEVRE OKURYAZARLIK DÜZEYLERİ VE ÇEVREYE YÖNELİK TUTUMLARININ BELİRLENMESİ: SAKARYA İLİ ÖRNEĞİ - HASRET HANİFE SULTAN ERKILIÇ - SAKARYA ÜNİVERSİTESİ - EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ - EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI - 2019
13.2-LİSANS DÜZEYİNDE DERS VERMEK. (SON 3 YILDA HER DERS İÇİN, HER YIL İÇİN EN FAZLA 5 DERS) :
1 PROGRAM GELİŞTİRME - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2014
2 MESLEK BİLGİSİ SEÇ I: OKUL VE SINIF YÖNETİMİ (?) - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2014
3 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ (?) - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2014
4 SINIF YÖNETİMİ (?) - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2014
5 KURUM DENEYİMİ - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2014
6 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEMİNERİ - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2014
7 MESLEK BİLGİSİ SEÇ I: OKUL VE SINIF YÖNETİMİ (?) - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2014
8 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEMİNERİ (H) - 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2014
9 Türk Eğitim Tarihi - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
10 Türk Eğitim Tarihi - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
11 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
12 SINIF YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2013
13 SINIF YÖNETİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2013
14 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEMİNERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2013
15 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEMİNERİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2013
16 KURUM DENEYİMİ - 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2013
17 SINIF YÖNETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 1 - 2012
18 KURUM DENEYİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2012
19 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEMİNERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 2 - 2012
20 SINIF YÖNETİMİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.2 - ISSN : 2 - 2012
21 REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEMİNERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.1 - ISSN : 1 - 2012
22 TÜRK EĞİTİM TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
23 TÜRK EĞİTİM TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
24 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
25 TÜRK EĞİTİM TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 2 - 2012
26 TÜRK EĞİTİM TARİHİ - 2012-2013 Eğitim Öğretim Yılı Ön Lisans/Lisans Dersleri - pp.3 - ISSN : 1 - 2012
13.5-EĞİTİM BİLGİLERİ :
1 Öğretmen Adaylarının Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerine Etki Eden Faktörler - ISSN : 0 - 0 - Eğitim Bilimleri Enstitüsü - DOKTORA - 2014
14.3-ULUSAL AKADEMİK ORGANİZASYON (KONGRE, SEMPOZYUM, YARIŞMA, PANEL VB. SANAT VE TASARIM ETKİNLİKLERİ, SPORTİF ORGANİZASYONLAR) YÜRÜTME/DÜZENLEME KURULUNDA YER ALMAK :
1 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu - 2016
2 International Congress on Women Researches: Multi-Disciplinary point of view for empowering Women- ICWOR,2015 - 2015
3 ERPA International Congresses on Education, - 2015
14.4-ULUSLARARASI SPORDA HAKEMLİK, ANTRENÖRLÜK, İDARECİLİK, MENTOR, KONDİSYONER, FİZYOTERAPİST, SPOR HEKİMİ VB. GÖREV YAPMAK :
1 DUYGU GÜR ERDOĞAN; DUYGU GÜR ERDOĞAN; - 22.03.2015- Gifted and Talented Teacher Training Program “Creativity” modüle Eğitimi - ÜZE - 2015
2 DUYGU GÜR ERDOĞAN; - 30 Ocak 2015- Eğitim Projelerinde Karşılaşılan Problemler ve Çözüm Önerileri Eğitimi-SAÜ - 2015
3 DUYGU GÜR ERDOĞAN; - 26-27 Ocak 2015- Eğitim Projelerinde İstatistik – Yapısal Eşitlik Modellemesi Eğitimi - SAÜ - 2015
4 DUYGU GÜR ERDOĞAN; - 19-20-21 Ocak 2015- Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Yazım Eğitimi-ADAPTTO - 2015
5 DUYGU GÜR ERDOĞAN; EKMEL GEÇER; - Üstün Yeteneklilik Eğitiminde Etkili Öğretim Stratejileri Çalıştayı  - 2015
6 DUYGU GÜR ERDOĞAN; - EFQM değişen model eğitimi, KALDER - 2013
7 Doç. Dr. Ömer Faruk TUTKUN, Yrd. Doç. Dr. Zeynep DEMİRTAŞ, Dr. Kerim KARABACAK, Duygu Gür ERDOĞAN, Serhat ASLAN - SAKARYA'da Eğitimi İzleme Çalışma Raporu "İlköğretim Öğrencilerinin OKul Dışı Zamanlarında Her Hangi Bir Etkinliğe Katılamamasının Nedenleri ve Bunu Etkileyen Faktörler" - 19.12.2012 - 2012
8 DUYGU GÜR ERDOĞAN; - Toplam Kalite Yönetimi, EFQM Mükemmellik Modeli ve Özdeğerlendirme Eğitimi, KALDER, 6-7-27 Ekim 17-18 Aralık - 2008
BİLDİRİLER
DETERMINING THE NEEDS OF FOREIGN STUDENTS LERNING TURKISH FOR LEARNING TURKISH
THE NEED ANALYSIS OF TEACHING TURKISH LANGUAGE AS A FOREIGN LANGUAGE (SURVEY)
YABANCILARA TÜRKÇE DİL ÖĞRETIMINDE İHTIYAÇLARIN BELİRLENMESİ: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ ÖRNEGİ
STRUCTURAL REVIEW OF THESES ON WOMEN AND EDUCATION
WOMEN IN THE TURKISH LANGUAGE INSTITUTION DICTIONARY
ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KAVRAMSAL ÖĞRENMENİN ÖĞRENCİLERİNBAŞARISI VE TUTUMU ÜZERİNE ETKİSİ
Dijital Okuryazarlık Ölçeğinin Ortaokul Öğrencileri İçin Ölçme Değişmezliğinin İncelenmesi
Engelli Öğrencilerin Eğitiminde Bilgi Teknolojilerinin K tk s
Uzaktan Eğitim Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Çevrimiçi ÖğrenmeOrtamında Yaşadıkları Zorluklar
Kadın Öğretmenlerin Kadınların İş, Ev, Toplum Hayatındaki Rollerine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
Birleştirilmiş Sınıf Öğretmenlerinin Karşılaştıkları Sorunlara Yönelik Görüşleri
Teachers’ views on the 2018s renewed version of secondary school mathematics curriculum.
Üstün/Özel Yetenekli Öğrencilerde Okuma Alışkanlığı.
Özel ve Devlet Üniversitesi Öğrencilerinin Öğretmenliğe Hazır Olma ve Bireysel Yenilikçi Olma Durumları.
Öğretmen Adaylarının Dijital Okuryazarlık Düzeyleri ve Sosyal Ağ Kullanma AmaçlarınınFarklı Değişkenler Açısından İncelenmesi
Ortaokul ve Lise Öğrencilerinin Motivasyonel Stratejilerinin Belirlenmesi
Öğretmen Adaylarının Kişilik Yapılarına Göre Akademik Branş Memnuniyetleri ve Öğretmenliğe Hazır Olma Durumları
Öğretmen Adaylarının Değişime Hazır Olma Durumları ile Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri
Öğretmen Adaylarının Öğrenme Yaklaşımlarına Göre Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Mikro Öğretim Uygulamasına Yönelik Görüşleri ve Metaforik Algıları
Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimlerinin Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejilerine Etkisi
Oyun Bağımlılığı İle İlgili Yazılan Tezlerin Yöntemsel Açıdan İncelenmesi
2012-2016 yılları arasında sınıf eğitimi alanında yapılmış lisansüstü tezlerin yapısal incelenmesi
Determınatıon Of The Pedagogıcal Formatıon Students’ Of Teachıng Professıon Perceptıons By Metaphors
Aktif Öğrenmeye İlişkin Lisansüstü Tezlerinin Yapısal İncelenmesi
Pedagojik formasyon öğrencilerinin öğretim yöntem ve tekniklerine yönelik tutumları.
Öğretmen Adaylarının Web 2.0 Araçlarını Kullanma Sıklıkları ile Dijital Okuryazarlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Öğretmen Adaylarının Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmeye Yönelik Özyeterlik Algılarının İncelenmesi
Lisansüstü Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Meteforik algıları
Pedegojik Formasyon Öğrencilerinin BİT Kullanma Becerileri E Öğrenmeye Hazırbulunuşluk Düzeyleri ile Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Arasındaki İlişki
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimine İlişkin Tutumları
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Üstün Yetenekli Öğrencilerin Eğitimine İlişkin Öz yeterlik Algıları
Lifelong Learning as a Requirement Development Continuity and Encouragement Tool Metaphoric Perceptions Related to Lifelong Learning
Üstün ve Üstün Olmayan Öğrencilerin Kendilerini Gerçekleştirme Düzeylerine İlişkin Algıları
BİLSEMLERDEKİ ÇOCUKLARIN ANNE VE BABALARININ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK KAVRAMINA DAİR METAFORİK ALGILARI
Dijital Okuryazarlık Ölçeği Uyarlama Çalışması
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİNDE LİDERLİK ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
The relationship between lifelong learning tendency and self directed with technology in education faculty students
A preliminary psychometric investigation on students evaluation of education quality scale SEEQS
Toplumsal Rol Olarak Öğreten Kadın
Th e Relationship Between Lifelong Learning Tendencies And Social Entrepreneurship Characteristics Of Prospective Teachers
Kadının İş Hayatındaki ve Türk Toplumundaki Yeri Kadın Kavramına İlişkin Metaforik Algılar
Teaching Proficiency Through Reading and Storytelling
Factors Effecting Lifelong Learning Inclinations Of Prospective Teachers
Revize Bloom Taksonomisinin Genel Yapısı: Gerekçeler ve Değişiklikler.
Bloom’un bilişsel alan taksonomisi ve revize edilen taksonominin karşılaştırılmalı olarak incelenmesi.
Factors Effectıng Pre-Servıce Teachers’ Entrepreneurıal Tendency,
Determination of the level of being cyber bully victim of eighth grade students of elementary schools
Sakarya Ünivrsitesindeki Lisans Düzeyindeki Derslerin Öğrenme Çıktılarının İncelenmesi
Yeni ilkokul 3. ve 4. Sınıf Fen bilimleri dersi öğretim programlarının değerlendirilmesi.
Sınıf öğretmenliğinden branş öğretmenliğine geçiş sürecinin getirdiği sorunlar: Sakarya örneği.
Secondary school students’ levels of visual mathematics literacy self-efficacy perception
The Relationship between Individual Innovatiness and Change Readiness Conditions of Students Attending Faculty of Education
İlköğretim öğrencilerinin okul dışı zamanlarında her hangi bir etkinliğe katılamamasının nedenleri ve bunu etkileyen faktörler.
İlköğretim okullarında adrese dayalı kayıt sistemi ve eğitimde fırsat eşitsizliği.
Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) çıkan program geliştirme sorularının analizi.
Öğretim ilke ve yöntemleri dersi tutum ölçeği nin geliştirilmesi
Öğrenci Velilerinin Yeni İlköğretim Programlarına İlişkin Görüş Ve Düşüncelerinin Belirlenmesi
Media literacy levels of the candidate teachers in information society.
Çeşitli değişkenlere göre üniversite öğrencilerinin kullandıkları internet siteleri ve bu siteleri kullanma düzeyleri
Fen ve Teknoloji dersi öğretim programı için hazırlanan vitamin ilköğretim eğitim yazılımının incelenmesi.
İnternet sitelerinin eğitim ve teknik eğitim fakültesi öğrencilerinin okul etkinlikleri ile ilgili amaçlarını karşılama düzeyi
1980 Sonrası Milli Eğitim Şuralarında Öğretmen Yetiştirme
Sorgulanan Öğretmen Niteliklerinin Gerekçeleri
Bilgi Toplumunda Öğretmen Adaylarının Türkiye ve Dünya Gündemine ilişkin Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları.
Sakarya Fen Lisesi Öğrencilerinin Sosyo Kültürel Ve Ekonomik Durumları
MAKALELER
Investigation of Teachers' Sustainable Earthquake Awareness and Earthquake Knowledge Levels
Ortaokul 5. Sınıf Matematik Öğretiminde Aktif Öğrenme Öğretim Programı İhtiyaç Analizi
Türk Edebiyatı ile Dil ve Anlatım Derslerinin Birleştirilmesi Hakkında Öğretmenlerin Görüşleri
The influence of chronotype, personality, sex, and sleep duration on Facebook addiction of university students in Turkey
The Relationship Between Cognitive Absorption and Digital Literacy Skills among Secondary School Students
Teachers’ Views Regarding the Implementation of Education Programs in Distance Education through the EBA Platform During the Covid-19 Pandemic
2023 Eğitim Vizyonunun Akademik Çalışmalara Yansımaları: Bibliyometrik Bir Analiz
Examination of Common Exams Held by Measurement and Assessment Centers: Many Facet Rasch Analysis
The Examination of Relationship Between Lifelong Learning Trends of School Administrators and Teachers, and Their Innovative and Entrepreneurial Behavior Levels
The influence of chronotype, personality, sex, and sleep duration on Facebook addiction of university students in Turkey
Research Trends in Studies on Lifelong Learning: ABibliometric Analysis with Visual Mapping Technique(2016-2020)
LGS‘ de Sorulan PISA Tarzı Matematik Sorularını Doğru Cevaplama ile Okuduğunu Anlama Arasındaki İlişkinin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
Teknik Öğretmenlerin Gözünden Mesleki Eğitimde KarşılaşılanSorunların İncelenmesi
Determination of Attitudes and Awareness Levels of Classroom Teachers for Gifted Students According to Some Demographic Variables
Okul Yöneticilerinin Özel Gereksinimli Öğrencilere Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) Hazırlanması/Uygulanması Hakkındaki Görüşleri
Examination of Preservice Teachers’ Lifelong Learning Trends by Online Information Searching Strategies
Examination of the Relationship between Prospective Teachers’ Occupational Anxiety and Technological Pedagogical Content Knowledge by Canonical Correlation
The Relationship between Lifelong Learning Trends, Digital Literacy Levels and Usage of Web 2.0 Tools with Social Entrepreneurship Characteristics.
Gereklilik, Gelişme, Süreklilik ve Teşvik Aracı Olarak Yaşamboyu Öğrenme: Metaforik Algılar.
Öğretmen Adaylarının Ölçme Değerlendirme Özyeterlik Algıları İle Öğretim Yöntem- Tekniklerine Yönelik Tutumları.
Öğretmenlerin Cinsiyet, Kıdem, İnternet Kullanım Becerisi Ve Web Tabanlı Mesleki Gelişime Yönelik Motivasyonlarının Hizmetiçi Eğitimdeki Başarılarına Etkisi
Aktif Öğrenmeye İlişkin Lisansüstü Tezlerin Yapısal İncelenmesi
Üstün/Özel Yetenekli Öğrencilerde Okuma Alışkanlığı.
Sanal Zorbalık ile İlgili Yapılmış Lisansüstü Tezlerin Yapısal İncelenmesi
Dijital Okuryazarlık Ölçeği: Türkçe ’ye Uyarlama Çalışması
Pedagojik Formasyon Öğrencilerinin Bit, E-Öğrenme ve Yaşam Boyu Öğrenme Eğilimleri Arasındaki İlişki
Investigation of Middle School Students’ Motivation towards ScienceLearning in Terms of Some Variables
PEDAGOJİK FORMASYON ÖĞRENCİLERİNİN BİT, E-ÖĞRENME VE YAŞAM BOYU ÖĞRENME EĞİLİMLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
Perceptions Of Gifted And Non Gifted Students Related To Their Levels Of Self? Actualization
BİLSEM NDE ÖĞRENİM GÖREN ÇOCUKLARIN ANNE VE BABALARININ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK KAVRAMINA DAİR METAFORİK ALGILARI BİLSEM NDE ÖĞRENİM GÖREN ÇOCUKLARIN ANNE VE BABALARININ ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK KAVRAMINA DAİR METAFORİK ALGILARI
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SINIF YÖNETİMİNDE LİDERLİK ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ KAVRAMLARINA İLİŞKİN METAFORİK ALGILARI
An Examination of Pre service Classroom Teaching Programs in terms of Gifted Education in Turkey
The Relationship and Effect between Lifelong LearningTendencies and Social Entrepreneurship Characteristics ofProspective Teachers
OKUMA VE HİKÂYE ANLATIMINA DAYALI DİLDE YETERLİLİK KAZANIMI TPRS METODU
İlkokul 4 Sınıf Öğrencilerinin Okumaya Yönelik Tutumlarının FarklıDeğişkenler Açısından İncelenmesi
An Examination of Postgraduate Theses Written About the Gifted
The Development of Lifelong Learning Trends Scale (LLLTS)
The adaptation of Academic Major Satisfaction Scale to Turkish The validity and reliability study
BLOOM ORİJİNAL BİLİŞSEL ALAN SINIFLAMASI ile YENİLENMİŞ SINIFLAMANIN KARŞILAŞTIRILMASI
REVİZE BLOOM TAKSONOMİSİNİN GENEL YAPISI GEREKÇELER VE DEĞİŞİKLİKLER
Öğretmen Adaylarının Akademik Branş Memnuniyetleri İle Öğretmenlik Mesleğine Yönelme Ve Kariyer Geliştirme Arzuları Arasındaki İlişki
Levels of visual mathematics literacy self efficacy perception of the secondary school students
Research trends in curriculum and ınstruction field in Spain.
Fen ve teknoloji dersi öğretim programları ile yenilenen fen bilimleri dersi öğretim programlarının karşılaştırılması
Sınıf Öğretmenliğinden Branş Öğretmenliğine Geçiş Sürecinin Getirdiği Sorunlar: Sakarya Örneği.
The relationship between social entrepreneurship characteristics and the personal innovativenessof prospective teachers
The Opinions of Students toward Curriculum of Distance Education Non-Thesis Master.
Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğrencilerine Göre Öğrenme Öğretmen Süreçlerinde Öğretim Elemanı Yeterlikleri
Sakarya üniversitesi eğitim fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine karşı tutumları
Velilerinin yeni ilköğretim programına ilişkin görüşleri.
7.Sınıf Yeni Fen Ve Teknoloji Programının Madde Ve Özellikleri Konusunda Öğrenci Başarısı, Öğrenci Yüklemeleri ve Elektrik Konusunda Hatırda Tutma Üzerine Etkisi,
Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerine Göre İlköğretim Öğretmenlerinde Yapılandırmacı Öğrenme İle İlgili Gözlenen Yeterlilikler
EDİTÖRLÜK VE HAKEMLİK
Examining the Learning Outcomes of the Teaching Principles and Methods Course in the Context of Student-Centered Learning
Journal of Family, Counseling and Education
SUJE
Journal of Family Counseling and Education
KİTAPLAR
Dijital Çağda Sınıf Yönetimi
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Çağdaş Bakış Açısıyla Eğitimde Program Geliştirme ve Değerlendirme
Öğretim İlke ve Yöntemleri
Eğitimde Program Geliştirme: Neyi Neden Öğretiyoruz
Sakarya’nın Fiziki, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Özellikleri
Eğitime Gİriş
Öğretim ilke ve Yöntemleri
New Educational Trends In TURKEY
ÖĞRETİM İLKE ve YÖNTEMLERİ
ARAŞTIRMA PROJELERİ
Sakarya İlinde Görev Yapan Öğretmenlerin Aktif Öğrenme Yeterliliklerini Artırma
Sakarya’nın Fiziki, Beşeri ve İktisadi Coğrafya Özellikleri
Sakarya İli ve İlçelerinde İlköğretim Öğrencilerinin OkulDışı Zamanlarını Geçirme Şekilleri ve Bunu EtkileyenFaktörler
UZMANLIK ALANLARI
Eğitim Programları ve Öğretim ,Hayat Boyu Öğrenme ,Yetişkin Eğitimi